Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes del tràmit. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Certificació acadèmica oficial (sols per a batxillerat i cicles formatius)

Tramitació d'una certificació oficial de batxillerat i/o cicles formatius

Podeu trobar tota la documentació d'aquest tràmit a https://iesalmussafes.org/documents-gestor

Documents que vos faran falta:

ATENCIÓ! Si durant la càrrega d'arxius vos apareix una pantalla blanca REFRESQUEU la pàgina. Es recomana no utilitzar l'explorador Google Chrome (dona un error en la pujada d'arxius)